Automatyczny magazyn wyznacznikiem nowoczesności

Automatyczny magazyn mało popularny w kraju

Ponad połowa polskich firm nawet nie rozważa automatyzacji magazynów. I to bardzo małe zainteresowanie wynika tylko i wyłącznie z tego, że automatyczny magazyn jest czymś, o czym wielu nie ma pojęcia. Niewiedza i brak informacji o dużych korzyściach i świetnych efektach wdrożenia takiego rozwiązania w magazynie sprawiają, że jest ono tak mało popularne w Polsce. Dlatego w tym artykule postaram się nieco przybliżyć korzyści, jakie niesie ze sobą automatyczny magazyn. Nie ma, co ukrywać, wdrożenie takiego rozwiązania jest sporą inwestycją. Jest to inwestycja, która ma w przyszłości znacznie podwyższyć bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i towarów, które znajdują się w magazynie. Co więcej, automatyczny magazyn ma przynieść korzyści, które bezpośrednio przekładać się będą na ograniczenie kosztów produkcji, magazynowania i spedycji przedmiotów. Z przeprowadzonych badań wynika, że automatyzacja magazynu jest najbardziej popularna w branży produkcyjnej. Nie ma się co dziwić. To właśnie w produkcji cały czas trzeba stawiać na najlepsze rozwiązania, które przyniosą największe korzyści.

Korzyści z automatyzacji magazynów

Automatyzacja magazynu pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Maszyny, które będą transportowały pojazdy zwiększają szybkość transportu i rozdysponowywania towarów. Warto nadmienić, że ryzyko uszkodzenia towarów w automatycznym magazynie jest o wiele niższe niż w przypadku magazynu niezautomatyzowanego, w którym wszystkim zajmują się ludzie. No właśnie, jeśli ktoś decyduje się na inwestycję w automatyczny magazyn, to wiąże się to z faktem, że do działania magazynu będzie potrzeba o wiele mniej osób, więc ograniczy to wydatki na pensje pracowników. Bardzo ważne jest, że automatyczny magazyn pozwala na pracę w trybie trójzmianowym. Są to więc duże nakłady pracy, a nie musimy ponosić dodatkowych kosztów osobowych. Technologiczne rozwiązania, które stosowane są przy automatyzacji magazynu pozwalają także na oszczędność energii. Osoby niezdecydowane zawsze mogą dostać obraz tego, jak będzie wyglądał magazyn po wdrożeniu już na etapie projektowania. Prezentowana jest wtedy analiza komputerowa, która prezentuje działanie magazynu po wdrożeniu.

Czy warto w pełni automatyzować magazyn

Zautomatyzowane układnice

W dzisiejszym wpisie chciałbym podzielić się swoimi wątpliwościami na temat obecnie panującego trendu wdrażania w pełni zautomatyzowanych układnic magazynowych. Czy rzeczywiście człowiek nie jest już potrzebny?

Wątpliwości

Mimo, że nie odnotowano wielu nieszczęśliwych zdarzeń przy pracy na takim sprzęcie, wielu przedsiębiorców wciąż nie decyduje się na eliminację zasobów ludzkich przy procesach związanych z układaniem towaru na regały magazynowe przez układnice. Czy takie zachowanie to decyzje spowodowane brakiem odpowiednich środków finansowych czy występuje tu jeszcze jakiś czynnik? Czy właściciele magazynów uważają, że maszyna nie potrafi w pełni zastąpić człowieka, który w sytuacjach losowych jest zdolny do znalezienia alternatywnego sposobu działania i rozwiązania problemu?

Drugi czynnik

Śmiało zaryzykuję stwierdzenie, że nie o pieniądze tu tylko chodzi. Mimo, że przy obecnym rozwoju technologicznym nowe układnice myślą praktycznie same, to wciąż nie jest to człowiek. Nie zawsze na półki odkładamy przysłowiowe kartony z mlekiem. Czy bylibyście gotowi powierzyć w opiece samej maszyny o wiele bardziej wartościowy oraz zdecydowanie bardziej delikatny sprzęt elektroniczny lub np. porcelanę? Gdyby cały towar spadł z układnicy, naraziłby firmę na spore starty. A co by się stało, gdyby układnica uległa uszkodzeniu w trakcie pracy, wjechała w regał i uszkodziła regał oraz towary znajdujące się na nim?

Od autora

Jestem drobnym przedsiębiorcą. W swoich zasobach posiadam układnice, jednak nie są one w pełni zautomatyzowane. Skala moich usług oraz specyfikacja moich towarów nie wymaga ode mnie podejmowania decyzji o wprowadzeniu pełnej automatyzacji, także są to rozważania dla mnie czysto teoretyczne. Jednak chciałbym poznać opinie moich czytelników. Co o tym myślicie? Czy stanęliście przed podobnym problemem w swoim przedsiębiorstwie? Ja nadal uważam, że człowieka nie można zastąpić taką maszyną. W końcu maszyny nie są zdolne do szybkiego podejmowania decyzji i zażegnania sytuacji kryzysowej. Dodatkowo dochodzi taki aspekt, że automatyzacja magazynu jest droga, a ewentualne późniejsze uszkodzenia maszyn i awarie systemu także będą sporo kosztowały, aby je naprawić. Według mnie, nic nie zastąpi dobrego pracownika.