Znaczenie nowoczesnych magazynów w logistyce XXI wieku

Logistyka w XXI. wieku

W obecnych czasach pośród przedsiębiorstw produkcyjnych obowiązuje dewiza „produkuj i magazynuj tyle ile jest na daną chwilę potrzebne”. Zwiększa to nacisk na wydajne wykorzystanie logistyki przedsiębiorstwa – floty transportowej i działów magazynowo-pakunkowych. Materiały i towary muszą być dostarczone w krótkim okresie po złożeniu zamówienia, tak, aby producent lub klient był usatysfakcjonowany czasowo – a jest to coraz trudniejsze z uwagi na rosnące wymagania społeczeństwa. W celu zmniejszenia czasu oczekiwań na produkty stosuje się nie tylko uniwersalne strategie logistyczne, optymalnie dopasowaną flotę samochodową, ale także automatyczny magazyn.

Nowoczesne magazyny

Automatyczny magazyn jest to określenie składu, który wykorzystuje najnowsze technologie mechaniczne, pozwalające na wykorzystanie różnego rodzaju prowadnic, przenośników i innych urządzeń, które usprawniają prace logistyczne. Wykorzystanie tych technologii pozwala na zmniejszenie wymaganej do sprawnej pracy magazynu liczby pracowników oraz polepsza czasy ładunku i rozładunku towarów. Użycie nowoczesnych maszyn udostępnia także możliwość zastosowania wyższych regałów, dzięki czemu wykorzystanie przestrzenne magazynu jest bardziej efektywne oraz zwiększa się jego pojemność.

Znaczenie magazynów w logistyce

Logistyka nie opiera się jedynie o flotę samochodową. Aby ciężarówki miały co przewozić – najpierw należy to załadować. Często znaczną część czasu transportowego pochłania ta czynność. Z uwagi na rosnące wymagania odbiorców coraz częściej decydujemy się na specjalne szkolenia dla pracowników, zastosowanie bardziej wydajnych procedur, a także implementujemy nowoczesne technologie takie jak np. automatyczny magazyn. Ma to na celu zmniejszenie opóźnień spowodowanych przez załadunek, co ma szczególne znaczenie w pracy firm kurierskich.

Wady automatycznych magazynów

Pomimo wielu zalet, powyższa technologia posiada kilka wad. Po pierwsze jest całkowicie uzależniona od energii elektrycznej. W przypadku standardowych magazynów, odcięcie zasilania utrudnia, ale nie uniemożliwia pracy – pozostają wózki widłowe i magazynierzy. Tutaj musimy mieć zapasowy agregat na paliwo lub działanie naszego magazynu zostanie całkowicie zamrożone. Ponadto wadą jest zmniejszenie zatrudnienia, co choć dla samego przedsiębiorcy z punktu widzenia ekonomicznego może się opłacać – tyle dla regionu, w którym brakuje miejsc pracy już nie.

Automatyczny magazyn to wciąż nowość

Niska popularność

Panel Polskich Menadżerów Logistyki przeprowadził badania wśród polskich firm, które posiadają magazyny. Jak się okazało po zakończeniu akcji, prawie sześćdziesiąt procent przebadanych firm nigdy nie brało pod uwagę wdrożenia automatyki. Z czego wynika tak niskie zainteresowanie? Przede wszystkim z tego, że firmy zajmujące się produkcją takich rozwiązań i ich wdrażaniem nie reklamują odpowiednio ani siebie, ani swojej usługi. Wiele osób nie wie więc, jak dobrym rozwiązaniem jest automatyczny magazyn. Dlatego też ten artykuł zostanie poświęcony w całości temu zagadnieniu i opisowi tego, co może spowodować wdrożenie takiego rozwiązania.

Duża inwestycja w rozwój

Na samym początku warto powiedzieć o tym, że automatyczny magazyn będzie dużą inwestycją, która może okazać się w niektórych przypadkach zbędna. Jednak w większości magazynów okaże się to świetnym rozwiązaniem, które w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju nie tylko samego magazynu, lecz także i całego przedsiębiorstwa. Automatyczny magazyn poprawi w znaczny sposób wydajność, szybkość prac, bezpieczeństwo. Co za tym idzie, po odpowiednim wdrożeniu spadną koszty produkcji, magazynowania, a także spedycji towarów. Osoby, które zdecydowały się na wdrożenie tego rozwiązania zgodnie przyznają, że gdyby analiza opłacalności wykazała nieopłacalność tej inwestycji, to nikt by się na nią nie zdecydował. Ponadto, przedstawiciele przyznają, że automatyczny magazyn zdecydowanie przyczynił się do rozwoju przedsiębiorstwa, podniesienia jakości jego funkcjonowania i dostaw, a także całego procesu, jaki przechodzi każdy towar.

Gdzie to się nie opłaci

Wprowadzenie automatyzacji prawdopodobnie będzie nieopłacalne w przypadku małych magazynów, które nie są zbyt oblegane towarami oraz dostawy i wydawanie towarów nie jest szczególnie intensywne i częste. W tym przypadku zdecydowanie będzie wystarczyło podstawowe wyposażenie, czyli wózki widłowe i inne maszyny do transportu towarów. Oczywiście dużo zależy także od tego, jakich gabarytów i wagi są dane towary. Zwykle jednak w małych magazynach stosuje się wymienione wcześniej podstawowe maszyny i urządzenia wraz z regałami półkowymi, które można dostać zarówno w konfiguracji pozwalającej na składowanie ciężkich, jak i lekkich towarów.

Dlaczego warto wybrać automatyczny magazyn

Co to właściwie jest

Jak sama nazwa wskazuje, jest to magazyn, w którym prace magazynowe wykonywane są automatycznie przez maszyny bez ingerencji człowieka. Wszystko obsługiwane jest przez system informatyczny, który kieruje pracami poszczególnych maszyn. Najczęściej są to bezzałogowe wózki widłowe, układnice, a także linie transportu towarów. Automatyczny magazyn, przykładowy proces – towary są dostarczane do miejsca przyjmowania towarów, następnie automatycznie maszyny zabierają je i transportują na odpowiednie miejsce magazynowania, bądź na taśmy transportowe i stamtąd przesyłka zostaje dostarczona na odpowiednią półkę magazynową. W drugą stronę działa to podobnie. Jest sygnał, że paczka czeka do odbioru – maszyna ją pobiera i transportuje do miejsca wysyłek towarów.

Największe zalety

Do największych zalet z pewnością można zaliczyć to, że procesy obsługiwane są bez obecności pracowników. Stwarza to nie lada oszczędność, ponieważ nie trzeba zatrudniać aż tylu pracowników. Kolejną, szalenie istotną zaletą jest to, że znacząco wzrasta wydajność i efektywność prac na magazynie. To z pewnością jest jedna z tych rzeczy, które przekonują właścicieli magazynów do inwestycji w automatyczny magazyn. Co więcej, zastosowanie tego rozwiązania powoduje także to, że wzrasta bezpieczeństwo towarów znajdujących się na magazynie, jak i pozostałych pracowników. Wzrost szybkości katalogowania nowych towarów i transportowania ich do punktów odbioru z pewnością jest zaletą dla wielu kurierów. Dla nich liczy się czas i dzięki tak szybkiej obsłudze mogą oni jeszcze szybciej dostarczyć towar do określonego odbiorcy.

Automatyczny magazyn – wady

Do wad można zaliczyć cenę. Należy pamiętać, że decydując się na automatyzację magazynu będziemy zmuszeni wykonać naprawdę olbrzymią inwestycję. Jeśli magazyn wyposażony jest w leciwe maszyny to z pewnością będzie konieczna ich wymiana na nowsze odpowiedniki. Trzeba pamiętać, że zakup systemu informatycznego i jego odpowiednia implementacja przez specjalistów także nie należy do najtańszych zakupów. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że inwestycja jaką jest automatyczny magazyn, prawdopodobnie zwróci się po jakimś czasie dzięki temu, że po jego wdrożeniu nie będziemy potrzebowali aż tylu pracowników, co zmniejszy nakłady pieniężne na pensje pracownicze.

Automatyzacja w moim magazynie

Potrzeba zmian

Moja firma posiada trzy magazyny na terenie Polski i Niemiec. Korzystamy z nich już od wielu lat. Dlatego pomyślałem, że najwyższy czas na zmiany. Jeden w magazynów wyraźnie pozostawał w tyle za innymi, szczególnie pod względem wydajności. Wiele przesyłem było mylonych, źle katalogowanych i ogólna prędkość prac wykonywanych na magazynie była bardzo niska. Stąd moja decyzja – automatyczny magazyn. Wiedziałem, że to spora inwestycja, dlatego planowałem ją od niemal dwóch lat. Znaczną część budżetu na inwestycję firmy przeznaczyliśmy właśnie na ten magazyn. Oczywiście nie zaplanowaliśmy tego sami, ponieważ nie jesteśmy żadnymi znawcami w tej dziedzinie i najprawdopodobniej zrobilibyśmy wszystko źle. Dlatego zatrudniliśmy do tego specjalistów. Na pierwszych spotkaniach dopięliśmy sprawy budżetowe. Ustaliliśmy, w co będzie trzeba wyposażyć magazyn.

Planowanie magazynu

Automatyczny magazyn nie może istnieć bez systemu informatycznego. Dlatego też był to jeden z pierwszych punktów naszych ustaleń. Oprócz tego ustaliliśmy, że zainwestujemy w regały automatyczne i zakup dwóch układnic. Magazyn był bardzo duży, oczywiście zastąpienie wszystkich zwykłych regałów byłoby finansowo niemożliwe. Automatyczne regały charakteryzują się tym, że dany przedmiot umieszcza się na ramieniu, które następnie automatycznie transportuje go na odpowiednią półkę. Klasyfikacja towarów w takim regale odbywa się w najbardziej efektywny sposób. Są one tak klasyfikowane, żeby na każdej półce znajdowały się przedmioty o podobnych gabarytach. Dzięki temu półki idealnie dopasowują się do nich i pozwalają na większą pakowność.

System informatyczny

System został zaimplementowany i służy do obsługi układnic i klasyfikacji towarów. W nim została ustalona trasa i działanie układnic. Dzięki temu funkcjonują one automatycznie bez konieczności ingerencji człowieka. Co więcej, mogą działać na kilka zmian bez potrzeby robienia przerw. Działają z taką samą wydajnością przez cały czas. Oczywiście zatrudniamy pracownika, który kontroluje system, ponieważ jakakolwiek niezauważona awaria mogłaby nas sporo kosztować. Uważam, że automatyczny magazyn to świetna inwestycja i w przeciągu kilku-kilkunastu lat będzie zaimplementowana w każdym magazynie.

Automatyczny magazyn wyznacznikiem nowoczesności

Automatyczny magazyn mało popularny w kraju

Ponad połowa polskich firm nawet nie rozważa automatyzacji magazynów. I to bardzo małe zainteresowanie wynika tylko i wyłącznie z tego, że automatyczny magazyn jest czymś, o czym wielu nie ma pojęcia. Niewiedza i brak informacji o dużych korzyściach i świetnych efektach wdrożenia takiego rozwiązania w magazynie sprawiają, że jest ono tak mało popularne w Polsce. Dlatego w tym artykule postaram się nieco przybliżyć korzyści, jakie niesie ze sobą automatyczny magazyn. Nie ma, co ukrywać, wdrożenie takiego rozwiązania jest sporą inwestycją. Jest to inwestycja, która ma w przyszłości znacznie podwyższyć bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i towarów, które znajdują się w magazynie. Co więcej, automatyczny magazyn ma przynieść korzyści, które bezpośrednio przekładać się będą na ograniczenie kosztów produkcji, magazynowania i spedycji przedmiotów. Z przeprowadzonych badań wynika, że automatyzacja magazynu jest najbardziej popularna w branży produkcyjnej. Nie ma się co dziwić. To właśnie w produkcji cały czas trzeba stawiać na najlepsze rozwiązania, które przyniosą największe korzyści.

Korzyści z automatyzacji magazynów

Automatyzacja magazynu pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Maszyny, które będą transportowały pojazdy zwiększają szybkość transportu i rozdysponowywania towarów. Warto nadmienić, że ryzyko uszkodzenia towarów w automatycznym magazynie jest o wiele niższe niż w przypadku magazynu niezautomatyzowanego, w którym wszystkim zajmują się ludzie. No właśnie, jeśli ktoś decyduje się na inwestycję w automatyczny magazyn, to wiąże się to z faktem, że do działania magazynu będzie potrzeba o wiele mniej osób, więc ograniczy to wydatki na pensje pracowników. Bardzo ważne jest, że automatyczny magazyn pozwala na pracę w trybie trójzmianowym. Są to więc duże nakłady pracy, a nie musimy ponosić dodatkowych kosztów osobowych. Technologiczne rozwiązania, które stosowane są przy automatyzacji magazynu pozwalają także na oszczędność energii. Osoby niezdecydowane zawsze mogą dostać obraz tego, jak będzie wyglądał magazyn po wdrożeniu już na etapie projektowania. Prezentowana jest wtedy analiza komputerowa, która prezentuje działanie magazynu po wdrożeniu.

Automatyczny magazyn – porady

Rewolucja w magazynie

Prezentujemy kolejną innowację, która pomoże ograniczyć zbędne nakłady finansowe przy zachowaniu wysokiej jakości. Nadal zostajemy w tematyce produkcji, jednak tym razem będą to procesy związane z zapasami. Proponujemy dość dużą rewolucję. Chcielibyśmy zaprezentować korzyści jakie może przynieść automatyczny magazyn. Wdrażanie automatycznego magazynu można rozważać już wtedy, gdy wykonywane jest planowanie magazynu. Nie jest to oczywiście proste, jednak w przypadku planowania specjalistycznego można rozważyć kilka scenariuszy, które prezentują początkowe założenia i różne ścieżki rozwoju magazynu w zależności od tego, jak będzie działał. Na przykład założenie, że jeśli będzie przynosił korzyści, decydujemy się na większą automatyzację magazynu itd.

Rozwiązanie nie dla każdego

Planowanie magazynu pozwoli jednoznacznie określić, czy automatyzacja jest zalecana. Określić będzie to można, jeśli zakładamy tylko jeden scenariusz, który mówi o automatyzacji magazynu już na początku jego działania lub stopniowym automatyzowaniu. Oczywiście automatyczny magazyn nie znajdzie zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. Wiele typów produkcji wymaga dość dużej ingerencji człowieka w procesy wytwórcze. Jednak jest to zdecydowana mniejszość. Producenci nowoczesnych technologii znajdują coraz nowsze rozwiązania by móc w pełni zautomatyzować wytwarzanie. Kolejnym aspektem jest potrzeba dość dużego nakładu finansowego w taką inwestycję. W niektórych przypadkach wymagana jest szeroka restrukturyzacja firmy. Nie można również zapomnieć o przeprowadzeniu szkoleń pracowników każdego szczebla.

Korzyści – automatyczny magazyn

Jednak tak odważna decyzja, która podejmowana jest w czasie, gdy wykonuje się planowanie magazynu może się opłacić. Automatyczny magazyn wymaga mniejszej ilości pracowników. Ograniczenie zasobów ludzkich zacznie generować mniejsze zasoby finansowe. Oczywiście zakładając, że zakupione maszyny będą się dobrze sprawować. Ponieważ opłacanie napraw awarii takiego sprzętu nie należy do najmniejszych. Bardziej zautomatyzowane maszyny są również znacznie bardziej precyzyjne od człowieka. Pozwoli nam to uniknąć wielu braków w produkcji, a także wypadków z udziałem pracowników magazynowych. Inwestycja nie zwróci się od razu, lecz uważamy, że w tym przypadku warto poczekać na efekty. Decydując się na automatyzację magazynu, wysyła się jasny sygnał, że jest to działanie przyszłościowe