Regały półkowe – wywiad z producentem

Kto najczęściej kupuje regały półkowe

Jeśli chodzi o ten typ regałów to nie można jednoznacznie określić grupy osób, które je nabywają. Gdybyśmy rozmawiali o regałach paletowych to z łatwością bym powiedział, że skierowane są one do osób, które prowadzą magazyny i otrzymują towary spaletyzowane. Gdyby chodziło o regały przepływowe typu FIFO to powiedziałbym, że odbiorcami są magazyny, które przechowują towary, których data przydatności nie jest długa. Jeśli jednak chodzi o regały półkowe to nie jestem w stanie zawęzić klientów do jednej grupy. Oczywiście, najczęściej nabywają je osoby prowadzące magazyny o różnej wielkości. Nawet gdy zarządzają dużymi magazynami to i tak nabywają kilka regałów półkowych w celu przechowywania pojedynczych produktów. Regały półkowe nabywają często supermarkety i mniejsze sklepy, ponieważ idealnie nadają się do składowania towarów. Bardzo często kupują je warsztaty samochodowe, a także osoby prowadzące magazyny opon. Oczywiście w tym ostatnim przypadku konieczne są modyfikacje regałów.

Dlaczego są one tak popularne

Mogę z całą pewnością powiedzieć, że główną przyczyną, która powoduje, że regały półkowe są tak popularne jest fakt, iż można je modyfikować na bardzo wiele sposobów. To z kolei zapewnia naprawdę olbrzymie możliwości. Bardzo popularne jest przerabianie regałów półkowych na szatnie dla pracowników. Bardzo często klienci życzą sobie, aby dolne półki przerabiać na wysuwane szafki, w których można składować dokumentacje regały półkoweprzechowywanych towarów lub narzędzia. Jeśli chodzi o regały półkowe, które zakupywane są do magazynów składujących opony to półki wyposaża się w dodatkowe zabezpieczenia i segmenty, pozwalające na odpowiednie ich zabezpieczenie. Generalnie bardzo często regały półkowe mają modyfikowane półki. Profiluje się je, umacnia, zabezpiecza, dzieli itd. Bardzo często klienci zamawiają także obicia boczne i tylne regałów, co również zwiększa w dość znaczący sposób bezpieczeństwo. Podsumowując, mogę z całą pewnością powiedzieć, że ten typ regałów sprawdzi się doskonale w każdych warunkach. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to to, że jedne mają większą maksymalną dopuszczalną wagę, a inne mniejszą.

Dla kogo automatyka magazynowa

Automatyka magazynowa – charakterystyka

Najpierw trzeba dokładnie zapoznać się z najważniejszymi cechami charakteryzującymi automatykę magazynową. Jak sama nazwa wskazuje, cechuje się ona tym, że zdecydowaną większość zadań wykonywanych w magazynie wykonują maszyny bez ingerencji człowieka. Wszystkim steruje system informatyczny, który trzeba jednak odpowiednio skonfigurować z maszynami magazynowymi. Muszą one więc spełniać określone wymagania, być odpowiednio nowe i mieć możliwość bezosobowej obsługi. Najlepiej również, gdy cała automatyka magazynowa zamawiana jest u jednego producenta wraz z wdrożeniem. Wtedy każdy ma pewność, że wszystko można ze sobą skonfigurować i będzie bezproblemowo i poprawnie działało.

Jak to działa

Specjaliści wdrażają system informatyczny i odpowiednio konfigurują go z dostępnymi maszynami. Następnie konieczne jest zaprogramowanie tras określonych maszyn, w pewnym sensie „nauczenie” ich jak mają poruszać się po magazynie i co mają robić. W ten sposób, gdy jest nowa dostawa towarów, system informatyczny wysyła maszyny do punktu odbioru, gdzie pobierają one przesyłki, a następnie transportują je do określonego miejsca składowania. Automatyka magazynowa rozszerzona jest najczęściej o dodatkowy system katalogowania. Może to działać np. w taki sposób, że kody przesyłek są skanowane i za ich pomocą kataloguje się je w systemie z zaznaczeniem miejsca, w którym są składowane czyli np. który regał i która półka.

Gdzie stosować automatykę magazynową

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że jest to naprawdę bardzo duża inwestycja. Automatyka magazynowa, jeśli maszyny są przestarzałe na magazynie, będzie wymagała zakupu nowych. Dodatkowo, każdy chce, żeby dana inwestycja była opłacalna. Jeśli więc ktoś automatyka magazynowaprowadzi mały magazyn to raczej automatyka magazynowa będzie zbędna. Można wykorzystać inne rozwiązania. A to wszystko z prostego względu, zwrot inwestycji może nigdy nie nastąpić i będą to niepotrzebnie wydane pieniądze, które w takim magazynie nie przełożą się na duże wzrosty wydajności i szybkości prac. Automatyka magazynowa najczęściej wprowadzana jest w magazynach dużych, czy sortowniach i centrach dystrybucyjnych, gdzie przepływ towarów jest naprawdę olbrzymi i najważniejsze dla osób prowadzących takie magazyny są szybkość, wydajność i bezpieczeństwo towarów składowanych oraz sprawne ich rozdysponowywanie.

Automatyka magazynowa w centrum dystrybucyjnym

Szybkość i niezawodność

To dwie cechy, które musi spełniać każde centrum dystrybucyjne. Jeśli tego nie robi, to cierpi na tym cały łańcuch dostaw. Przewozy są przedłużane, dostawa produktów do klientów opóźniona, co może przekładać się na ich niezadowolenie i rezygnację z ponownego wybrania usług właśnie tej firmy. Dlatego tak ważne jest znalezienie i implementacja rozwiązań, które sprawią, że towary będą szybko i efektywnie transportowane wewnątrz magazynu, katalogowane i przewożone do wskazanych miejsc składowania i do punktów odbioru. Cel każde centrum dystrybucyjne ma taki sam – jak najszybciej i najbardziej efektywnie przyjąć, przetransportować na regały, a następnie do punktów odbioru nie narażając przy tym przesyłek na uszkodzenia. I to właśnie dlatego, automatyka magazynowa jest tak chętnie wybierana w nowoczesnych centrach dystrybucyjnych.

Na co składa się automatyka magazynowa

Automatyka magazynowa dzieli się na trzy główne części. Pierwsza i najważniejsza to system informatyczny, który odpowiada za sterowanie większością magazynu. Drugie to maszyny i urządzenia, które muszą być odpowiednio nowe, na tyle aby pozwalały na obsługę bezosobową. Całym sterowaniem maszynami zajmuje się właśnie system informatyczny. To tam konfiguruje się ich pracę. Najlepiej, gdy system i maszyny, automatyka magazynowaurządzenia są od jednego producenta. To z pewnością sprawi, że nie będzie problemów z ich odpowiednią konfiguracją. Automatyka magazynowa może zostać również rozszerzona o automatyczne regały, które dodatkowo usprawnią pracę centrum dystrybucyjnego. Oczywiście w tym wypadku inwestycja również będzie o wiele większa. Zwykle takie regały działają w następujący sposób – jest okienko, do którego wkłada się towary, a następnie w panelu wybiera się miejsce składowania (lub system wybiera samodzielnie – jeśli jest odpowiednio skonfigurowany), następnie przesyłka ta transportowana jest na wskazane miejsce kanałami transportowymi wewnątrz takiego regału. Większość centrów dystrybucyjnych pozostaje jednak przy standardowych regałach, co pozwala na sporą oszczędność. Jeśli automatyka magazynowa ma przenosić towary spaletyzowane i pojedyncze to najlepiej zaopatrzyć takie centrum dystrybucyjne zarówno w regały półkowe, jak i regały paletowe. Można je również odpowiednio zmodyfikować do potrzeb u producenta.

Regały przesuwne dla towarów ciężkich

Inny model

Zapewne większość osób kojarzy regały przejezdne wyłącznie z archiwami, biurami i bibliotekami. Wszystko dlatego, że w standardowym wydaniu są one przeznaczone głównie do tego. Jednak to nie jest jedyny model dostępny na rynku. Od kilku lat firmy zajmujące się produkcją regałów skutecznie wprowadzają regały przesuwne, które służą do składowania ciężkich towarów i towarów na paletach. Już w fazie projektowania zakłada się, że będą one służyły do składowania palet i towarów o nieregularnych kształtach i dużej wadze. Świetne jest to, że firmy projektujące i wdrażające te skomplikowane rozwiązania do każdego klienta podchodzą indywidualnie. Dzięki temu w każdym magazynie regały przesuwne zostaną tak zaprojektowane, aby spełniały wszystkie wymagania klienta. Do poprawnego wdrożenia tego rozwiązania niezbędna jest bardzo dobra wiedza logistyczna, ponieważ jak sama nazwa wskazuje regały te można przesuwać. Wszystko trzeba zaplanować tak, aby do każdego z regałów pracownicy magazynowi mieli łatwy dostęp wytworzone trasy przepływowe były wystarczające dla maszyn i urządzeń działających w magazynie. Co więcej, jeśli regały przesuwne zostaną wdrożone to w magazynie powstanie dodatkowa wolna przestrzeń, którą będzie można odpowiednio wykorzystać, w zależności od potrzeb. To doskonale pokazuje jak dobrze optymalizowana jest przestrzeń przez zastosowanie właśnie tego rozwiązania.

Największe zalety tego rozwiązania

Z pewnością na szczególną uwagę zasługuje fakt, że regały przesuwne mają modularną konstrukcję. Odpowiednia ich implementacja bardzo podnosi wydajność na magazynie oraz szybkość rozmieszczania towarów na różnych półkach. Dzięki temu rozwiązaniu do każdego towaru można dostać się z łatwością bez konieczności przesuwania i zdejmowania towarów, które mogłyby blokować dostęp, jak to ma miejsce w przypadku regały przesuwnetradycyjnych regałów. Regały te przekładają się również na zmniejszenie kosztów obsługi magazynu. Jak widać po regałach przesuwnych producenci specjalizujący się w wyposażaniu magazynów zarówno w regały jak i sprzęt cały czas wprowadzają nowe, innowacyjne rozwiązania do obiegu, aby jeszcze bardziej ułatwić i usprawnić wszystkie procesy zachodzące w magazynach, halach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych czy magazynach kurierskich. Zdecydowanie warto się nimi zainteresować, jeśli ktoś planuje odświeżyć swój duży magazyn.

Automatyka magazynowa dla dużych magazynów

Regały magazynowe

Automatykę magazynową najczęściej wdraża się dla dużych magazynów, magazynów wysokiego składowania, a także magazynów firm kurierskich oraz centrów dystrybucyjnych. To właśnie w tych miejscach najbardziej liczy się wydajność, bezbłędność, szybkość i bezpieczeństwo towarów. Wszystko to można osiągnąć właśnie dzięki zastosowaniu rozwiązań, które proponuje automatyka magazynowa. Można ją wdrożyć dla różnych rodzajów regałów magazynowych, jednak najczęściej są to regały paletowe. Nieco rzadziej będą to regały półkowe. Jeśli ktoś posiada naprawdę duże środki na inwestycje to może nawet pozbyć się tradycyjnych regałów i w ich miejsce nabyć regały automatyczne, które będą obsługiwane przez system i będą zintegrowane z pozostałymi maszynami i urządzeniami działającymi w magazynie.

Maszyny i urządzenia

Automatyka magazynowa pozwala na zintegrowanie naprawdę olbrzymiej ilości maszyn i urządzeń. Oczywiście muszą one spełniać pewne wymagania, a przede wszystkim być na tyle nowe, że będą mogły działać bezzałogowo, czyli bez konieczności desygnowania pracownika do operowania w danej maszynie. Do magazynów wysokiego składowania, w których została zaimplementowana automatyka magazynowa najlepszym rozwiązaniem jest zakup układnic, które bezproblemowo będą w stanie rozdysponować i pobierać towary z wyższych poziomów magazynowych. To bardzo ułatwia pracę i sprawia, że nie potrzeba wydawać dużych kwot pieniężnych na dodatkowe wydatki, które pozwoliłyby pracownikom dostać się na wyższe regały w celu umieszczenia na nich danych przesyłek. Poza tym, jest to zdecydowanie szybsze i o wiele bardziej wydajne.

System informatyczny

To zdecydowanie najważniejszy element, bez którego automatyka magazynowa by po prostu nie działała. Jego zadaniem jest obsługa wszystkich maszyn i urządzeń automatyka magazynowadziałających na terenie magazynu wraz z katalogowaniem towarów. Oczywiście, jeśli ktoś decyduje się na zautomatyzowanie magazynu, czy centrum dystrybucyjnego musi pamiętać o tym, żeby najpierw dokładnie dowiedzieć się, czy wszystkie maszyny i urządzenia będą mogły zostać sparowane z danym systemem tak, aby nie było żadnych problemów. Jeśli jednak planujemy wyposażanie magazynu od nowa, to najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie pełnego zamówienia u jednej firmy. Wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że wszystko będzie ze sobą współgrało i działało poprawnie.

Automatyczny magazyn to wciąż nowość

Niska popularność

Panel Polskich Menadżerów Logistyki przeprowadził badania wśród polskich firm, które posiadają magazyny. Jak się okazało po zakończeniu akcji, prawie sześćdziesiąt procent przebadanych firm nigdy nie brało pod uwagę wdrożenia automatyki. Z czego wynika tak niskie zainteresowanie? Przede wszystkim z tego, że firmy zajmujące się produkcją takich rozwiązań i ich wdrażaniem nie reklamują odpowiednio ani siebie, ani swojej usługi. Wiele osób nie wie więc, jak dobrym rozwiązaniem jest automatyczny magazyn. Dlatego też ten artykuł zostanie poświęcony w całości temu zagadnieniu i opisowi tego, co może spowodować wdrożenie takiego rozwiązania.

Duża inwestycja w rozwój

Na samym początku warto powiedzieć o tym, że automatyczny magazyn będzie dużą inwestycją, która może okazać się w niektórych przypadkach zbędna. Jednak w większości magazynów okaże się to świetnym rozwiązaniem, które w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju nie tylko samego magazynu, lecz także i całego przedsiębiorstwa. Automatyczny magazyn poprawi w znaczny sposób wydajność, szybkość prac, bezpieczeństwo. Co za tym idzie, po odpowiednim wdrożeniu spadną koszty produkcji, magazynowania, a także spedycji towarów. Osoby, które zdecydowały się na wdrożenie tego rozwiązania zgodnie przyznają, że gdyby analiza opłacalności wykazała nieopłacalność tej inwestycji, to nikt by się na nią nie zdecydował. Ponadto, przedstawiciele przyznają, że automatyczny magazyn zdecydowanie przyczynił się do rozwoju przedsiębiorstwa, podniesienia jakości jego funkcjonowania i dostaw, a także całego procesu, jaki przechodzi każdy towar.

Gdzie to się nie opłaci

Wprowadzenie automatyzacji prawdopodobnie będzie nieopłacalne w przypadku małych magazynów, które nie są zbyt oblegane towarami oraz dostawy i wydawanie towarów nie jest szczególnie intensywne i częste. W tym przypadku zdecydowanie będzie wystarczyło automatyczny magazynpodstawowe wyposażenie, czyli wózki widłowe i inne maszyny do transportu towarów. Oczywiście dużo zależy także od tego, jakich gabarytów i wagi są dane towary. Zwykle jednak w małych magazynach stosuje się wymienione wcześniej podstawowe maszyny i urządzenia wraz z regałami półkowymi, które można dostać zarówno w konfiguracji pozwalającej na składowanie ciężkich, jak i lekkich towarów.

Idealne magazynowanie – regały półkowe

Łatwość w montażu i spełnione wymagania

Jest to poniekąd cecha charakteryzująca właśnie regały półkowe. Ta łatwość w montażu sprawia, że nie tylko łatwo będziemy mogli samodzielnie zmontować regał lecz także bardzo szybko i sprawnie go zdemontować. Dzięki temu, jeśli po jakimś czasie używania regałów zdecydujemy się na małe przemeblowanie to nie będzie z tym najmniejszego problemu. Będzie można to wykonać z łatwością samodzielnie bez potrzeby zatrudniania grupy specjalistów do rozmontowania i ponownego zmontowania regałów. Dużą zaletą jest także to, że regały półkowe w większości posiadają możliwość regulacji wysokości półek. Przydaje się to zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z różnymi towarami, które mają nieregularne kształty. Pozwala to na obniżenie jednej z półek, podwyższenie innej w taki sposób, aby wszystko się dobrze pomieściło. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każdy typ regałów ma ustalone maksymalne obciążenie, którego przekroczenie może grozić uszkodzeniem półki lub całego regału, a to z pewnością przełoży się na straty i możliwe uszkodzenie towarów składowanych.

Dokładne dopasowanie do swoich potrzeb

Trzeba pamiętać o tym, że segment regałów półkowych jest bardzo dobrze rozwinięty, dlatego najlepiej zapoznać się z dokładną ofertą, możliwymi dodatkami i modyfikacjami. Dzięki temu bez większych problemów uda się tak dobrać regały półkowe, aby maksymalnie spełniły oczekiwania. Trzeba pamiętać również o tym, żeby poinformować producenta o tym, który dokładnie typ ma być zakupiony i poddany ewentualnym regały półkowepóźniejszym modyfikacjom. W ten sposób cały proces przebiegnie sprawnie i niedługo będziemy mogli zająć się rozmieszczaniem regałów we wskazanym miejscu. To również bardzo ważne, zwłaszcza, jeśli mowa o magazynach. Regały półkowe powinno się rozmieszczać na końcu. Na początek należy bardzo dokładnie rozplanować magazyn. Wyznaczyć trasy przepływu towarów oraz miejsca przyjęcia i wydawania składowanych przedmiotów. Takie planowanie można również zlecić specjalistom, bardzo często producenci regałów posiadają w swoich ofertach planowanie logistyczne, z którego może skorzystać klient. Regały półkowe występują w różnych modelach, niektóre mogą składować wyłącznie lekkie towary, a inne również towary ciężkie.

Regały przesuwne podbijają rynek

Miejsca zastosowania

Regały jezdne sprawdzą się w wielu miejscach. Szczególnie dobre będą w magazynach, bibliotekach, archiwach, a także w biurach. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, nawet w małych pomieszczeniach przestrzeń zostanie maksymalnie wykorzystana. Co najlepsze, mimo niemal pełnego wykorzystania nadal będzie zagwarantowany bardzo wygodny i łatwy dostęp do każdego ze składowanych dokumentów. A wszystko dlatego, że regały przesuwne, jak sama nazwa wskazuje, pozwalają na przesuwanie regałów. Sposobów na to, aby mogły się one przemieszczać jest kilka, jednak najczęściej po prostu umieszczone są one na szynach, które znajdują się albo w podłożu albo wystają z niego. Do wyboru jest także kilka innych rozwiązań. Sterowanie może odbywać się manualnie, np. przesuwanie regałów poprzez użycie zamontowanych z boku mechanizmów korbowych. Sterowanie regałami może odbywać się także przy użyciu systemu informatycznego, który obsługiwany będzie przez odpowiednio przygotowany panel. Nie trzeba chyba mówić, że to nowoczesne rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej kosztowne.

Bogate wyposażenie

Jeśli chodzi o regały przesuwne do archiwum i bibliotek to cechują się one pewnymi dodatkami, które sprawiają, że ich wykorzystanie jest jeszcze bardziej efektywne. Mowa tu szczególnie o usprawnieniach poszczególnych półek. Po pierwsze, regały przesuwne są wyposażone w odpowiednie podpórki do dokumentów. Znacząco usprawniają one składowanie, minimalizując ryzyko spadku dokumentów z półki do zera. Bardzo dobrym dodatkiem są również wysuwane półki oraz szuflady ramowe. Dzięki temu zakres regały przesuwnewydajnego wykorzystania regałów przesuwnych rozszerza się o dodatkowe placówki, takie jak urzędy czy instytucje. Oczywiście, regały przesuwne doskonale sprawdzą się również w przypadku firm, w których zawsze jest dużo dokumentów i brakuje miejsca do ich składowania. Warto również pamiętać o tym, że nie służą one jedynie do przechowywania dokumentów. Można z powodzeniem składować w nich także inne materiały pamiętając oczywiście o ograniczeniach co do maksymalnego obciążenia pojedynczej półki i całego magazynu. Jeśli ktoś chciałby zakupić regały przesuwne, jednak nie jest pewien czy w standardowym wydaniu spełnią jego wymagania to powinien skontaktować się z wybranym producentem, który na pewno pomoże w dopasowaniu najlepszego rozwiązania.

Regały do magazynu i na zaplecze

Regały półkowe

Najbardziej popularne, najbardziej ekonomiczne, wykorzystywane w najróżniejszych miejscach i uniwersalne. Tak najprościej można opisać ten typ regałów. Jednak to właśnie uniwersalność jest kluczowa dla sukcesu regałów półkowych. Producenci chcąc sprostać jak największej grupie potencjalnych klientów przez lata, a także obecnie, rozwijali i rozwijają segment dodatków i modyfikacji do regałów półkowych. To właśnie dzięki temu regały półkowe doskonale sprawdzają się na zapleczach, w magazynach, warsztatach samochodowych i wielu innych miejscach. Niezaprzeczalną zaletą jest także to, że posiadają modułową budowę, dzięki czemu można je łatwo wkomponować w dane otoczenie. Doskonale sprawdzają się także w dużych i małych sklepach. Są pojemne, dzięki czemu można na nich umieścić dużo produktów. Można także zdecydować czy dane regały półkowe mają posiadać dużo czy mało półek. Należy jednak przy tym wziąć pod uwagę fakt, że każdy segment jest ograniczony maksymalnym dopuszczalnym ciężarem, który można umieścić na takim regale. Warto zapoznać się także z obciążeniami, jakie mogą wytrzymać pojedyncze półki. Dzięki temu zapewni się bezpieczeństwo zarówno towarów składowanych jak i pracowników lub klientów korzystających z danych regałów.

Regały półkowe do ciężkich towarów

Mimo że większość regałów półkowych przystosowana jest raczej do składowania niezbyt ciężkich towarów to istnieje kilka odmian tych regałów, które są przystosowane do dużych magazynów, mogą być budowane do góry i wykorzystywane do składowania ciężkich regały półkowetowarów. Takie regały półkowe doskonale sprawdzą się, gdy na magazyn trafiają zarówno towary lekkie, jak i ciężkie, oraz gdy rotacja towarów jest stosunkowo duża. Maksymalna wysokość, na którą można budować regały wynosi dwadzieścia metrów. Jest to więc naprawdę dużo i limit ten powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. W tym przypadku także można wybierać spośród naprawdę dużej gamy dodatków, które dodatkowo zwiększą bezpieczeństwo w magazynie i ułatwią cały proces składowania. Co więcej, właśnie takie regały półkowe można przemieszać z regałami paletowymi. Najczęściej robi się to tak, że niższe poziomy wykorzystywane są właśnie przez regały półkowe, a wyższe przez paletowe.

Przenośniki – charakterystyka i zalety

Cechy charakterystyczne

Transportery przenośnikowe tworzone są w oparciu o najnowsze technologie budowy maszyn, dzięki czemu mogą one funkcjonować zarówno jako oddzielny twór lub jako część zastosowanej już technologii, np. w liniach produkcyjnych. Większość przenośników przystosowana i używana jest głównie do transportu towarów, produktów, czy półproduktów wewnątrz budynków. Jednak istnieją także systemy przenośnikowe, które stosowane są na placach dużych budów, np. do transportu gruzu. Przenośniki charakteryzują się tym, że mimo iż są stosunkowo lekkie to ich konstrukcja jest bardzo solidna, ponieważ wykonane są z bardzo dużą dokładnością i z użyciem najlepszych materiałów. Prawdopodobnie największą zaletą jest to, że ich modułowa budowa pozwala na przyłączanie ich do istniejącego już sprzętu. Oznacza to również, że w późniejszym czasie do zakupionych przenośników, można dokupić nowe przenośniki. Oczywiście, sugeruje się, aby były one wyprodukowane przez tego samego producenta, ponieważ wtedy procedura jest bardzo prosta. Jednak w przypadku zakupu od innej firmy, także nie powinno być problemów, mimo wszystko w takim przypadku warto najpierw skonsultować się ze specjalistami, aby ocenili czy będzie to możliwe.

Cechy i możliwe modyfikacje

Warto również wspomnieć o tym, że dostępne jest bardzo wiele dodatków, dzięki czemu te systemy transportowe spełnią swoje zadanie w najróżniejszych miejscach. Warto dodać, ze np. przenośniki taśmowe poziome można łączyć z pionowymi i dzięki temu przenośnikitransportować towary z wyższych pięter lub na wyższe piętra. Przenośniki pozwalają na transport materiałów do temperatur rzędu 120-stu stopni Celsjusza. Mogą zostać zaprogramowane tak, aby zmieniały kierunki, wysokości. Można także ustawiać prędkość z jaką produkty będą transportowane. Doskonale sprawdzają się jako elementy linii produkcyjnych, ponieważ można na nich wykonywać operacje technologiczne, takie jak np. odtłuszczanie. To znacznie przyspiesza i usprawnia proces produkcji. Kolejną niewątpliwą zaletą jest to, że przenośniki można w bardzo prosty sposób montować i demontować w celu przeniesienia w inne miejsce. Jeśli jednak jakiś klient ma specjalne życzenia odnośnie konstrukcji lub tego, co mają transportować to producenci wykonują także zadania indywidualne.