Sprzęt magazynowy w leasing

Unowocześnienie magazynu

W ostatnich latach widać znaczący rozwój technologii magazynowych, co sprawia, że polskie firmy również decydują się na rozwój magazynów i inwestycję w nowy sprzęt. Zalet takiego rozwiązania jest bez wątpienia bardzo wiele począwszy od wzrostu efektywności pracy, poziomu bezpieczeństwa, czy ogólnej szybkości wykonywania prac magazynowych. Trzeba jednak liczyć się z tym, że będzie to także dość duża inwestycja, co wielu przedsiębiorców może zniechęcić lub po prostu kwota takich udoskonaleń będzie znacząco wykraczała poza ich fundusz inwestycyjny. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą spróbować starać się o kredyt lub wziąć nowy sprzęt w leasing. Z tym drugim nie powinno być zbyt dużych problemów, jeśli firma działa na rynku od wielu lat to może liczyć na naprawdę atrakcyjne warunki.

Jak to działa

Podstawowym wymaganiem jest posiadanie własnej firmy. Mimo że leasing konsumencki wszedł do Polski to nadal jego udział w rynku jest marginalny i ofert nie ma zbyt wiele. Zakładając, że osoba chcąca wziąć leasing posiada działalność to teraz pozostaje wybór firmy leasingowej. W tym celu konieczne będzie skontaktowanie się z przedstawicielami w celu omówienia oferty na wybrane środki trwałe. To da przedsiębiorcy pogląd tego, które oferty będą najlepsze, a które odrzucić. Po zawężeniu listy firm warto przeczytać OWUL-e pozostałych firm. Dzięki temu unikniemy ukrytych kosztów, które mogą się pojawić.

Ostateczna decyzja

Po wybraniu tej jedynej firmy, należy przejść do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do firmy leasingowej i poczekać na ostateczną decyzję. Jeśli spełnione leasing sprzetuzostały warunki wcześniejsze to tutaj raczej nic się nie zmieni. Po decyzji przychodzi czas na podpisanie umowy na leasing środków trwałych. Oczywiście umowę trzeba naprawdę dobrze przestudiować. W zależności od tego, czy wybrany został leasing finansowy czy operacyjny warunki będą nieco inne. Dla przykładu w finansowym leasingobiorca sam amortyzuje środki trwałe i musi zamortyzować całość w trakcie umowy, a po jej zakończeniu bez dodatkowych opłat staje się jedynym właścicielem środków. W operacyjnym to firma leasingowa pozostaje właścicielem środków na czas umowy, trzeba zamortyzować min. 40 procent wartości i wpłacić kwotę wykupu w przypadku chęci pozostawienia sprzętu po zakończonej umowie.

Znaczenie nowoczesnych magazynów w logistyce XXI wieku

Logistyka w XXI. wieku

W obecnych czasach pośród przedsiębiorstw produkcyjnych obowiązuje dewiza „produkuj i magazynuj tyle ile jest na daną chwilę potrzebne”. Zwiększa to nacisk na wydajne wykorzystanie logistyki przedsiębiorstwa – floty transportowej i działów magazynowo-pakunkowych. Materiały i towary muszą być dostarczone w krótkim okresie po złożeniu zamówienia, tak, aby producent lub klient był usatysfakcjonowany czasowo – a jest to coraz trudniejsze z uwagi na rosnące wymagania społeczeństwa. W celu zmniejszenia czasu oczekiwań na produkty stosuje się nie tylko uniwersalne strategie logistyczne, optymalnie dopasowaną flotę samochodową, ale także automatyczny magazyn.

Nowoczesne magazyny

Automatyczny magazyn jest to określenie składu, który wykorzystuje najnowsze technologie mechaniczne, pozwalające na wykorzystanie różnego rodzaju prowadnic, przenośników i innych urządzeń, które usprawniają prace logistyczne. Wykorzystanie tych technologii pozwala na zmniejszenie wymaganej do sprawnej pracy magazynu liczby pracowników oraz polepsza czasy ładunku i rozładunku towarów. Użycie nowoczesnych maszyn udostępnia także możliwość zastosowania wyższych regałów, dzięki czemu wykorzystanie przestrzenne magazynu jest bardziej efektywne oraz zwiększa się jego pojemność.

Znaczenie magazynów w logistyce

Logistyka nie opiera się jedynie o flotę samochodową. Aby ciężarówki miały co przewozić – najpierw należy to załadować. Często znaczną część czasu transportowego pochłania ta czynność. Z uwagi na rosnące wymagania odbiorców coraz częściej decydujemy się na specjalne szkolenia dla pracowników, zastosowanie bardziej wydajnych procedur, a także implementujemy nowoczesne technologie takie jak np. automatyczny magazyn. Ma to na celu zmniejszenie opóźnień spowodowanych przez załadunek, co ma szczególne znaczenie w pracy firm kurierskich.

Wady automatycznych magazynów

Pomimo wielu zalet, powyższa technologia posiada kilka wad. Po pierwsze jest całkowicie uzależniona od energii elektrycznej. W przypadku standardowych magazynów, odcięcie zasilania utrudnia, ale nie uniemożliwia pracy – pozostają wózki widłowe i magazynierzy. Tutaj musimy mieć zapasowy agregat na paliwo lub działanie naszego magazynu zostanie całkowicie zamrożone. Ponadto wadą jest zmniejszenie zatrudnienia, co choć dla samego przedsiębiorcy z punktu widzenia ekonomicznego może się opłacać – tyle dla regionu, w którym brakuje miejsc pracy już nie.